Kon Tum: Uỷ Ban kiểm tra đề nghị kỷ luật Ban cán sự Đảng VKSND

15:36 - 16/07/2019

Tại kỳ họp lần thứ 14 (khoá XV), Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ (UBKT) đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2009 – 2016 và 2016 - 2020).

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum

Trong giai đoạn 2009 - 2016, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum có khuyết điểm, vi phạm; buôn lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, để cán bộ, Đảng viên vi phạm các qui định về việc thu hồi, chi, sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản. Vi phạm của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum là ít nghiêm trọng nhưng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây dư luận không tốt trong cán bộ, Đảng viên. UBKT Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

Căn cứ qui định của Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Văn Phước, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum (giai đoạn từ tháng 1/2009 đến tháng 9/2016) có khuyết điểm, vi phạm; thực hiện chưa tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là với tư cách là người đứng đầu; vi phạm nguyên tắc tập chung dân chủ; thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được giao nên để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo cấp dưới thực hiện không đúng nguyên tắc tài chính kế toán và công tác quản lý, sử dụng kinh phí. Vi phạm của ông Phước là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, Đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và của ngành. Đối với ông Phan Minh Cự (tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum (giai đoạn từ tháng 2/2017 đến thời điểm kiểm tra) có khuyết điểm, vi phạm; thực hiện không đúng, không đầy đủ các qui định trong quản lý đầu tư, xây dựng. Vi phạm của ông Cự ít nghiêm trọng nhưng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị công tác nơi ông Cự công tác. UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét quyết định.

UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum cũng tại kỳ họp này, xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với; Ban Thường vụ huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Ia H’drai; Ban thường vụ Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh; xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Kon Tum và Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các qui về công tác tổ chức, cán bộ. Qua đó, UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời yêu cầu cấp uỷ, tổ chức Đảng và cá nhân liên quan rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa.

LÊ NHUẬN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›