Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Đổi mới trên quê hương Đồng Khởi

Đổi mới trên quê hương Đồng Khởi

Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng. Những kết quả đạt được một lần nữa khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của BCH Đảng...