Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Những vấn đề An toàn và Sức khỏe mới nổi khi công việc thay đổi

Những vấn đề An toàn và Sức khỏe mới nổi khi công việc thay đổi

Nhìn lại những thành tựu đạt được trong vòng 100 năm kể từ ngày thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và đưa ra một số thách thức mới nổi cũng như cơ hội tạo ra môi trường làm việc tốt hơn - đó là nội dung của Báo cáo mới về An toàn Sức khỏe Nghề...