Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

TP Đà Nẵng phải giảm gần 2.000 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập

TP Đà Nẵng phải giảm gần 2.000 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập

Năm 2020-2021, TP Đà Nẵng cần phải tinh giản 66 biên chế, trung bình mỗi năm giảm 33 biên chế. Đối với khối sự nghiệp công lập, tổng số biên chế sự nghiệp phải tinh giản đến năm 2021 là 1.974 chỉ tiêu.