Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam

9 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 104.615 lao động (35.815 lao động nữ) đạt 87,2% kế hoạch năm 2019. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất hiện nay.

11/10/2019 07:10

Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam