Mức lương người lao động được tăng tối đa 240.000 đồng từ ngàu 1/1/2020

Thủ tướng vừa ban hành nghị định quy định từ ngày1-1-2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000 - 240.000 đồng.

18/11/2019 06:20

Mức lương người lao động được tăng tối đa 240.000 đồng từ ngàu 1/1/2020