Đồng Nai: Cải thiện và nâng cao nhận thức về luật an toàn lao động cho cộng đồng

(Dân sinh) - Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn đã được đẩy mạnh góp phần cải thiện và nâng cao nhận thức về pháp luật lao động nói chung và luật an toàn, vệ sinh lao động nói riêng cho người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng.

05/10/2019 06:46

Đồng Nai: Cải thiện và nâng cao nhận thức về luật an toàn lao động cho cộng đồng