Việt Nam đứng đầu ASEAN về cải thiện việc làm cho lao động nữ

Báo cáo “Tổng quan về các chính phủ: Đông Nam Á 2019” của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) được công bố vào ngày hôm nay (10/9) cho thấy, Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng kinh tế, đặc biệt có nhiều cải thiện về vấn đề việc làm cho lao động nữ.

10/09/2019 16:30

Việt Nam đứng đầu ASEAN về cải thiện việc làm cho lao động nữ