Giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, khó thoát “bẫy” thu nhập trung bình

(Dân sinh) - Đây là nhận định của các doanh nghiệp và nhiều đại biểu Quốc hội về các ý kiến còn khác nhau liên quan đến phương án giảm giờ làm việc bình thường trong Bộ luật Lao động (sửa đổi). Theo Tổng giám đốc May 10 Thân Đức Việt, tổng giờ làm việc trong tuần vẫn nên giữ nguyên không quá 48h, và đợi đến khi nền kinh tế đất nước tốt hơn thì mới tính đến việc giảm giờ làm việc xuống 44h/tuần.

03/11/2019 06:58

Giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, khó thoát “bẫy” thu nhập trung bình