Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(Dân sinh) - Điều 3 Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định, từ 20/5/2020, khu vực người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài là nơi đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu vực đang bị nhiễm xạ, khu vực bị nhiễm độc, khu vực đang có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm.

07/04/2020 12:47

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng