Ông Bùi Sỹ Lợi: Tăng tuổi nghỉ hưu là hợp lý, hoàn toàn yên tâm

(Dân sinh) - “Tăng tuổi nghỉ hưu là hoàn toàn hợp lý, tôi cho rằng hoàn toàn yên tâm. Bởi chỉ tăng ở những người làm việc trong điều kiện lao động bình thường, rơi chủ yếu vào công chức, viên chức, còn lao động trực tiếp, lao động hầm lò, nặng nhọc không tăng, cơ bản giữ nguyên. Trong nhóm sản xuất thì chỉ nâng những lao động gián tiếp, quản lý”, ông Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh.

22/10/2019 19:17

Ông Bùi Sỹ Lợi: Tăng tuổi nghỉ hưu là hợp lý, hoàn toàn yên tâm