Kết nối thông tin giữa người lao động và doanh nghiệp

Phát triển thông tin thị trường lao động đang là hướng đi được trung tâm dịch vụ việc làm Thái Nguyên đẩy mạnh, đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động tại địa phương.

10/09/2019 11:15

Kết nối thông tin giữa người lao động và doanh nghiệp