Doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nhân lực kinh doanh và tiếp thị kỹ thuật số

(Dân sinh) - Hiện này nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nguồn nhân lực kinh doanh và tiếp thị kỹ thuật số, bởi nguồn nhân lực này đang khan hiếm và các công ty lớn đã tuyển dụng hết đội ngũ này khi mới ra trường,

28/10/2019 06:03

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nhân lực kinh doanh và tiếp thị kỹ thuật số