IBM: 120 triệu người lao động sẽ phải đào tạo lại do sự xuất hiện của AI

Theo một nghiên cứu được công bố mới đây do Viện Giá trị Kinh doanh của IBM (IBV) tiến hành, trong vòng 3 năm tới, sẽ có khoảng 120 triệu người lao động đến từ 12 nền kinh tế lớn nhất thế giới cần phải được đào tạo lại do các tiến bộ về trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hoá thông minh. Tuy nhiên, gần một nửa số CEO tham gia khảo sát của IBM cho biết công ty của họ không có đủ nguồn lực để làm điều này.

10/09/2019 13:38

IBM: 120 triệu người lao động sẽ phải đào tạo lại do sự xuất hiện của AI