Gần 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 388 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt 96,9 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9 năm 2019 có gần 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60%.

27/09/2019 09:52

Gần 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế