Nhiều nước muốn tiếp tục nhận lao động Việt Nam

(Dân sinh) - Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước cho biết , đến nay, qua tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp, chủ sử dụng các nước, khu vực tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam… đều muốn tiếp tục nhận lao động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

01/07/2020 17:15

Nhiều nước muốn tiếp tục nhận lao động Việt Nam