Liên thông, công khai dữ liệu về liệt sĩ tới mọi người dân

17:47 - 21/12/2018

Đó là thông tin được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) đưa ra tại hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018, Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018, diễn ra vào ngày 21/12.

 

Từ năm 2016 -2018, tìm kiếm quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 cho biết, trong giai đoạn 2016-2018, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 5.88 hài cốt liệt sĩ ( trong nước 2.670, tại Lào là 854 hài cốt, tại Campuchia là 2.362 hài cốt).  Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam hoàn thành việc đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; chỉ đạo tích cực lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để phân tích, đối chiếu, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Kết quả từ năm 2017 -2018,  Các cơ sở đã tiến hành xác định danh tính 759 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong đó bằng phương pháp thực chứng 284 trường hợp, giám định ADN 475 trường hợp.

 

Các đại biểu tập trung thảo luận về mục tiêu đề ra trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

 

Đáng chú ý, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ khi tiến hành rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm quy tập; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.

Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB&XH đã chuyển giao cho Bộ TT&TT hơn 1,9 triệu dữ liệu về liệt sĩ, gần 900.000 dữ liệu về mộ liệt sĩ, hơn 3.000 dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ để chuẩn hoá, tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập được triển khai trên toàn quốc, và có trên 50% địa bàn cấp xã đã hoàn thành việc kết luận địa bàn liên quan đến thông tin liệt sĩ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Trung tướng Đỗ Căn – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo 515 thẳng thắn thừa nhận những tồn tại khó khăn trong quá trình triển khai, tổ chức công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các đơn vị của Bộ Quốc phòng: Đó là thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít dần. Địa hình, địa vật thay đổi nhiều. Số lượng hài cốt liệt sĩ phải tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính còn rất lớn. Tại một số địa phương, việc chuyển trọng tâm tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước chưa thực sự quyết liệt, kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu. Chậm nghiên cứu, ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là quy trình thực chứng để xác minh, kết luận các mộ liệt sĩ còn thiếu một phần thông tin. Số lượng mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu thân nhân liệt sĩ cần giám định AND rất lớn, trong khi đó công xuất của các cơ sở giám định AND chưa đáp ứng yêu cầu.

 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị đẩy mạnh, cập nhập, liên thông thông tin về liệt sĩ.

 

Tập trung đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước

Trước những khó khăn vướng mắc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đề nghị sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong đó vai trò đặc biệt của Bộ Quốc phòng , Bộ LĐ-TB&XH, các bộ ngành, địa phương trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ TT&TT, Bưu điện Việt Nam trong sự ra đời của Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ góp phần quan trọng trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương, khen ngợi tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp tích cực, hiệu quả của các thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150. Kết quả thực hiện 2 đề án đã phản ánh quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện sự tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ổn định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương.

 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ TT&TT, Bưu điện Việt Nam trong sự ra đời của Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ,mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ.


Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng đề ra trong giai đoạn 2019-2020, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển trọng tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về những địa bàn trong nước, nhất là những nơi có nhân chứng còn sống, còn khoẻ mạnh. Ghi nhận kiến nghị của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, từ địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các văn bản, quy trình hướng dẫn đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công tác tuyên truyền cần tiếp tục, kiên trì thực hiện để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành cùng nhân dân, từ đó tạo chuyển biến trong hành động, ưu tiên dành nguồn lực vào công tác này. “Việc bố trí nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cần phải được quan tâm hơn nữa”, Phó Thủ tướng nói.

Qua kinh nghiệm lập bản đồ số về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh việc cập nhật, liên thông dữ liệu của các bộ ngành về công tác liệt sĩ để hoàn thành sớm nhất có thể thay vì mục tiêu đến năm 2020. Các bộ ngành, đơn vị, địa phương chủ động khai thác thêm nhiều nguồn thông tin từ tư liệu, hiện vật của các cán bộ, chiến sĩ đang được lưu giữ phục vụ đối chiếu, xác minh thông tin liệt sĩ. Đồng thời công khai các dữ liệu để người dân cũng có thể tra cứu, phản hồi, đính chính, bổ sung thêm cho những thông tin đã được đăng tải.

“Tới đây Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ sẽ được đưa lên hệ thống thông tin rất mở của đề án hệ tri thức Việt để người dân có thể vào tra cứu thông tin về liệt sĩ”- Phó thủ tướng cho biết.

Hội nghị đã đề ra mục tiêu cụ thể trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2019-2020 là phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 đến 2.000 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp thực chứng xác định danh tính khoảng 250 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp giám định ADN xác định danh tính khoảng 300 hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh trong phạm vi toàn quốc. Hoàn thành xây dựng Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; các cơ sở giám định ADN đưa vào khai thác sử dụng. Hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin; tích hợp, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ…

NGUYỄN SÍU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›