Năm 2017: Quảng Bình phấn đấu tuyển sinh dạy nghề cho 14.000 người

15:50 - 26/09/2017

Thời gian qua, công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có sự thống nhất về quản lý, nhiều văn bản hướng dẫn mới được ban hành kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm Trung tâm DVVL tỉnh Quảng Bình

Cùng với nhận thức của học sinh, sinh viên, người lao động và toàn xã hội về giáo dục nghề nghiệp bắt đầu có sự chuyển biến tích cực, nhiều lao động trong tỉnh đã đăng ký tham gia học nghề.

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Bình có 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: 02 trường Cao đẳng; 05 trường trung cấp; 09 trung tâm giáo dục - dạy nghề, 02 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và một số cơ sở tham gia đào tạo dưới 3 tháng.

Theo báo cáo tổng kết, những tháng đầu năm 2017, tỉnh Quảng Bình đã tuyển sinh học nghề được 9.786 người, đạt 70% kế hoạch.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, năm 2017, tỉnh Quảng Bình sẽ phấn đấu tuyển sinh dạy nghề cho 13.980 người và đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến cuối năm 2017 đạt 41%.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã ban hành KH số 879 ngày 22/5/2017 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017. Quyết định số 2422 ngày 7/7 về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Quyết định số 2684 ngày 31/7 về việc bổ sung chỉ tiêu đặt hàng đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn. Mới đây nhất ngày 28/8, tỉnh đã triển khai kế hoạch số 1569 về dự toán nhu cầu kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình cũng tiến hành các hoạt động như tổ chức thông tin, tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động để phân luồng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS đi học giáo dục nghề nghiệp…

THU HƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›