Năm 2018, tỉnh Ninh Bình có hơn 4 nghìn hộ thoát nghèo

05:41 - 23/07/2019

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo ở Ninh Bình đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân từ 16 triệu đồng/người/năm (2010) lên 41 triệu đồng/người/năm (2018).

 

Công tác tuyên truyền về xóa đói giảm nghèo được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú đã làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo. Trong đó, đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, giới thiệu những gương điển hình thoát nghèo vươn lên làm giàu, các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao... giúp người dân có thể vận dụng, học tập làm theo.

 

Mô hình trồng ổi tại Yên Khánh.

 

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, Ban Dân vận các huyện, thành ủy, khối dân vận cơ sở còn phối hợp hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện chương trình giảm nghèo bằng các biện pháp cụ thể, thiết thực. Cùng với đó, trong triển khai công tác giảm nghèo, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo về phát triển kinh tế cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã xây dựng được 547 mô hình dân vận khéo ở lĩnh vực này với nhiều mô hình được nhân rộng góp phần giảm nghèo như mô hình chuyển đổi diện tích ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản (Hội Nông dân huyện Yên Mô), phát triển kinh tế trang trại kết hợp với trồng lúa (xã Gia Minh, Gia Viễn)…

Hệ thống dân vận các cấp đã chủ động phối hợp, huy động các nguồn lực, tư vấn hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ tìm việc làm; tư vấn xuất khẩu lao động; sửa chữa nhà ở; tổ chức lớp dạy nghề cho hộ nghèo, cận nghèo về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tư vấn hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi...; tổ chức các buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật về phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, cấy lúa cao sản...

Bên cạnh đó, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới cũng tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo bình quân của tỉnh từ 12,39% (năm 2010) xuống còn 3,63% (năm 2018).

Trong năm 2018, tỉnh Ninh Bình có 4.113 hộ thoát nghèo, 6.506 hộ thoát khỏi cận nghèo trở thành hộ có mức sống trung bình trở lên. Bên cạnh việc tranh thủ sự đầu tư của Trung ương và tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương, tỉnh cũng tích cực huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, sự tham gia xã hội hóa của cộng đồng.

Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới với công tác giảm nghèo nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, nâng mức thu nhập cho hộ nghèo. Các phong trào giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng các mô hình sản xuất, tổ chức dạy nghề và thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đến nay, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình, đến nay toàn tỉnh đã có 89/118 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 75%), bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã (tăng 12,7 tiêu chí/xã so với năm 2010), không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ninh Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ninh Bình được đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới.

Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo, trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục lồng ghép thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai các chính sách giảm nghèo chung và huy động các nguồn lực khác nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời tiếp tục chú trọng đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

ĐÀO THỌ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›