Năm 2019 - Năm bứt phá của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

06:14 - 07/02/2019

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chọn năm 2019 làm năm bứt phá hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao như: Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 đến 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 đến 24,5%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 1 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung - cầu nhân lực trong cả nước, khu vực và gắn với thị trường lao động quốc tế; thúc đẩy chuyển dịch lao động, phân bổ hợp lý lao động; tạo thuận lợi trong việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp…

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết: “Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm về lĩnh vực lao động - người có công và xã hội. Kiên định với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. Mục tiêu của năm 2019 là tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội.”

Năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,1% (thấp nhất trong 11 năm trở lại đây); Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%.  Cả nước tạo việc làm cho trên 1,6 triệu người, đạt 103,1% kế hoạch.

Trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,5 triệu người, đạt 101,1% kế hoạch; đưa trên 142.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 129,9% kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các địa phương, đến cuối năm 2018 cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017), bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35%./.

(vov.vn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›