Năm 2019 Hà Nội phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 0,3%

05:42 - 21/12/2018

Thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 0,3%.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của thành phố, Hà Nội đặt mục tiêu, năm 2019 cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân.

Năm 2019, Hà Nội đề ra chỉ tiêu GRDP tăng từ 7,5% trở lên; GRDP/người đạt 118-120 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng 10,5-11%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 7,5-8%; giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước 0,1‰; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp là 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 0,3%.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; tỷ lệ dân số được ở thành thị được cung cấp nước sạch là 100%, nông thôn là 69%; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 30 xã; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày tại khu vực đô thị là hơn 98% và khu vực nông thôn là 90%...

Nguyễn Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›