Năm học 2018 – 2019: Hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin có thu phí

08:18 - 18/09/2018

Trong năm học 2018-2019, ngành giáo dục sẽ cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trường học; đồng thời sẽ hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động.

 

Học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) khai giảng năm học mới 2018 - 2019.


Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019, Bộ GD&ĐT yêu cầu các nhà trường tiếp tục triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh, trong đó có việc cung cấp miễn phí thông tin về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh qua tin nhắn OTT, email và website trường học; các đơn vị cần hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động.

 

Năm học 2018-2019, ngành giáo dục sẽ cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trường học.


Năm học 2018-2019, Bộ GD&ĐT cũng tiếp tục khuyến khích giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến; phát động trong giáo viên toàn ngành phong trào xây dựng bài giảng E-learning, ưu tiên các chủ đề về môn học trong chương trình giáo dục phổ thông. Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức tuyển chọn và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để đóng góp vào kho bài giảng E-learning của ngành, tối thiểu đạt tỷ lệ 500 giáo viên đóng góp 1 bài giảng E-learning có chất lượng.

 

4 nhóm nhiệm vụ CNTT cụ thể trong năm học mới

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn các Sở Giáo dục trong cả nước thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành Giáo dục về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào CSDL ngành.

Năm học này, các Sở GD&ĐT cũng được yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong các cơ sở giáo dục, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm CSDL ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử; triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp học; Xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia; phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning và đóng góp vào kho bài giảng e-learning trực tuyến toàn ngành.

Cũng theo hướng dẫn mới của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ CNTT, 4 nhóm nhiệm vụ được ngành giáo dục thực hiện trong năm học 2018-2019 gồm có: Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục; Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá; Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT; Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

HÒA THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›