Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Nâng cao chất lượng thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

10:06 - 17/07/2019

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ra đời tại Việt Nam từ năm 2009. Qua 10 năm triển khai và thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh hỗ trợ một phần chi phí nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động trong thời gian thất nghiệp; chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn tư vấn, giới thiệu việc làm giúp người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp để sớm tái hoà nhập thị trường lao động và hỗ trợ học nghề nhằm mục đích giúp người lao động nâng cao kỹ năng nghề, hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với sự biến động từng ngày và đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường lao động.

 

Nắm bắt được ý nghĩa nhân văn đó, trong những năm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã không ngừng tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề đảm bảo mục tiêu giúp người lao động thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động. Một trong những giải pháp quan trọng đó là tập trung đổi mới, cải cách thủ tục hành chính theo sự định hướng chỉ đạo của cấp trên.
Tháng 7/2014, hoạt động giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm được triển khai theo Đề án “Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội” theo Quyết định số 7444/QĐ-UBND ngày 9/12/2013 của UBND thành phố. Mô hình một cửa đảm bảo tất cả người lao động khi đến liên hệ làm việc với Trung tâm đều được cán bộ Trung tâm đón tiếp và hướng dẫn tận tình. Dựa vào nhu cầu của người lao động, cán bộ Trung tâm phân luồng: Người lao động đến làm thủ tục BHTN được hướng dẫn vào Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHTN, những người có nhu cầu được tư vấn giới thiệu việc làm được giới thiệu gặp cán bộ GTVL, người lao động muốn được học nghề sẽ được chuyển cho bộ phận tư vấn học nghề.
Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo phương châm 3 đúng tại Trung tâm DVVL Hà Nội.
Khi thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo mô hình một cửa, Trung tâm đã cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng nhu cầu của người lao động đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả BHTN. Vì thế, hồ sơ của người lao động BHTN luôn được kiểm tra một cách cẩn thận, có phiếu hướng dẫn cụ thể tránh trường hợp người lao động phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần. Một số thủ tục hành chính được rút ngắn như thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 20 ngày làm việc (kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN) xuống còn 17 ngày làm việc; thời gian giải quyết hồ sơ người lao động đề nghị chuyển hưởng đi tỉnh khác được rút ngắn 2 ngày (theo quy định là 3 ngày, nay là trong 1 ngày).  
Kết quả thực hiện giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo mô hình một cửa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số lượng lao động đề nghị hỗ trợ học nghề vẫn còn rất thấp, và chênh lệch rõ rệt so với số lượng lao động bảo hiểm thất nghiệp đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động hầu như chỉ chú trọng đến làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, không quan tâm nhiều đến quyền lợi được hỗ trợ giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề.
Chính vì thế, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã rất trăn trở tìm ra các giải pháp thông tin tuyên truyền sâu rộng, giúp người lao động biết được ngoài tiền trợ cấp thất nghiệp, họ còn được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí và hỗ trợ học nghề  để chuyển đổi nghề nghiệp. Bên cạnh các giải pháp như tăng cường công tác tổ chức phiên GDVL, liên kết với các cơ sở đào tạo nghề để mở rộng ngành nghề đào tạo... Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của Cục Việc làm tại Công văn 671/CV-CVL ngày 30/6/2017, Trung tâm đã nghiên cứu triển khai xây dựng và thực hiện giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo mô hình Tư vấn ban đầu nhằm gắn kết hơn nữa các nghiệp vụ: Tư vấn - giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề, thông tin thị trường lao động và thực hiện trợ cấp thất nghiệp; hướng tới thực hiện mục tiêu quan trọng nhất của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là đưa người lao động thất nghiệp sớm quay trở lại với thị trường lao động. Đồng thời, mô hình 671 đã tạo thuận lợi tối đa cho người lao động khi đến giao dịch tại Trung tâm sẽ được giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng về trợ cấp thất nghiệp, tư vấn - giới thiệu việc làm, học nghề tại một bộ phận duy nhất.
Đăng ký dự tuyển lao động tại TTDVVL. 
Để thực hiện tốt mô hình 671, Trung tâm đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với mô hình; đào tạo và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng mềm cho nhân viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn ban đầu; rà soát cơ sở vật chất để bổ sung, trang bị đầy đủ, phù hợp với nhiệm vụ; triển khai hoạt động tại 13 điểm, sàn GDVL vệ tinh gắn với nhiệm vụ BHTN.  Rõ ràng, với việc thực hiện mô hình 671 đã đảm bảo được mục tiêu tất cả người lao động thất nghiệp khi đến Trung tâm nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn đầy đủ và chuyên sâu về các thông tin thông thị trường lao động, về các chương trình hỗ trợ học nghề, các ngành nghề đào tạo tại Trung tâm và tại các cơ sở đào tạo nghề khác. Từ đó, họ sẽ nhận thức rõ hơn các quyền lợi khi thất nghiệp; chủ động hơn trong việc tìm kiếm việc làm mới hoặc tự tạo việc làm cho bản thân.
10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận 278.534 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã có 275.605 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người có quyết định hỗ trợ học nghề là 11.590 người. Số người được tư vấn giới thiệu việc làm là 273.512 người. Với việc cải cảnh thủ tục hành chính theo mô hình 671, 100% người lao động thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Đặc biệt, số lượng lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp đăng ký học nghề tăng lên vượt bậc so với trước khi áp dụng mô hình 671. Cả năm 2018 có 2.847 lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, nhưng chỉ 6 tháng đầu năm 2019 đã có hơn 3.200 người đề nghị được hỗ trợ học nghề, gấp hơn 2,5 lần so với cùng kỳ 2018.
Hiệu quả quan trọng nhất là mức độ hài lòng của người lao động thất nghiệp khi đến với Trung tâm. Bên cạnh việc nhận được một phần kinh phí trong thời gian thất nghiệp, đã có nhiều lao động nhanh chóng tìm được việc làm và chủ động đề nghị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, rất nhiều lao động được tham gia khóa học đúng như nguyện vọng, mong muốn, các ngành nghề đào tạo phần nào đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Số lượng học viên có việc làm sau khi kết thúc khóa học tăng lên rõ rệt. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 1.000 học viên có việc làm tại các doanh nghiệp, công ty hoặc tự tạo việc làm như: Lái xe, mở cửa hàng ăn uống, giải khát, cà phê... mang lại thu nhập cao cho bản thân và gia đình.
Thông qua hoạt động thu thập thông tin, Trung tâm đã nhận được nhiều đánh giá nhận xét của người lao động. “Đây là lần thứ 2 tôi đến Trung tâm để làm trợ cấp thất nghiệp. Thực sự Trung tâm đã có nhiều thay đổi. Tôi được hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ từ bàn lễ tân, nên khi vào ô cửa để làm hồ sơ rất thuận tiện và nhanh chóng. Tôi đã được tư vấn đầy đủ và tận tình các quyền lợi trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với nguyện vọng mở hàng cafe giải khát nên tôi đề nghị được hỗ trợ học nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống. Tôi nghĩ sau khi học nghề xong sẽ có cơ hội cũng như khả năng mở được quán cafe để kiếm một khoản thu nhập ổn định cho bản thân”, N.T.T.H., lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN tại điểm 215 Trung Kính chia sẻ.
Thông tin tuyển dụng. 
Hay nhận xét của người lao động đang cư trú tại các quận, huyện xa nội thành Hà Nội: “Khi nghỉ việc, tôi nhanh chóng tìm hiểu chính sách bảo hiểm thất nghiệp qua Internet. Thật thuận tiện cho tôi khi biết Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội có điểm tiếp nhận BHTN tại Thường Tín, rất gần chỗ ở của tôi nên rất thuận tiện trong việc làm thủ tục.  Tôi cảm thấy rất hài lòng”, T.T.N., lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN tại điểm Thường Tín cho biết.
Trên hết là những nhận xét tích cực của học viên khi tham gia khóa học nghề và bày tỏ tình cảm sâu sắc về quãng thời gian được hỗ trợ học nghề. Như trường hợp Chị N.T.T., học viên lớp NA2 - 2019 chia sẻ: “Được hòa mình với tập thể cùng sự dẫn dắt chuyên môn của thầy Chiển, lớp học không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần giúp chúng tôi lấy lại niềm tin, xóa mặc cảm của người bị thất nghiệp. Lớp học đã cho chúng tôi một sự tự tin tuyệt vời trong vô số điều kiện của nghệ thuật chăm sóc gia đình, đó là nghệ thuật nấu ăn ngon”... Cũng có rất nhiều học viên tham gia khóa học tại các cơ sở liên kết nhận xét: “Thật may mắn khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp em được tham gia khóa học nghề làm đẹp, phun thêu thẩm mỹ, đúng như nguyện vọng của em để em có thể tìm kiếm công việc ổn định. Các cô giáo tại trường có kỹ năng nghề nghiệp giỏi và chỉ dẫn nhiệt tình”, học viên N.T.H., lớp phun thêu thẩm mỹ tại trường TC kinh tế - kỹ thuật Bắc Thăng Long cho biết. Những lời nhận xét, đánh giá của người lao động một phần đã nói lên được những kết quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội luôn xác định mục tiêu giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp phải gắn với việc giúp người lao động nhanh chóng tìm được việc làm mới. Vì vậy, Trung tâm đã, đang và sẽ có những giải pháp đổi mới, phù hợp với định hướng chỉ đạo của cấp trên để luôn nhận được sự hài lòng của lao động bảo hiểm thất nghiệp khi đến với Trung tâm.

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ NỘI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›