Thanh Hóa phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý Nhà nước

20:41 - 04/07/2018

Ngày 4/7, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ông Trịnh Ngọc Dũng-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu tại hội nghị

 

6 tháng đầu năm, Ban VSTBCPN tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên có trọng tâm, trọng điểm các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác VSTBCPN và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và VSTBCPN các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số xã miền núi; truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi cho cán bộ, nhân dân, học sinh và sinh viên, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người về bình đẳng giới, pháp luật về quyền phụ nữ; triển khai có hiệu quả các mô hình “ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”, “truyền thông tư vấn về bình đẳng giới cho thanh niên và vị thành niên”…

Công tác phối hợp liên ngành được chú trọng trên các lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, phát huy vai trò của phụ nữ trong quản ý Nhà nước, xây dựng và thực thi pháp luật. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ được tăng cường để phụ nữ được  tiếp cận với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội một cách cơ bản và bình đẳng.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 32.590 lao động, trong đó có 12.773 lao động nữ. Công tác cán bộ nữ được quan tâm, tỷ lệ đảng viên nữ toàn tỉnh chiếm 28,88%.

Công tác phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được đẩy mạnh, đồng thời thành lập, duy trì và nhân rộng mạng lưới các câu lạc bộ, mô hình, như địa chỉ tin cây, nhà tạm lánh… để hỗ trợ, giúp các nạn nhân phòng tránh nguy cơ bị bạo lực, xâm hại…

Tuy nhiên, công tác VSTBCPN tỉnh cũng còn một số khó khăn cả về chủ quan và khách quan. Tại hội nghị, các thành viên của Ban VSTBCPN tỉnh Thanh Hóa đã dành nhiều thời gian phân tích những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn các giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và trẻ em, chú trọng vùng dự án, vùng sâu, vùng xa; tăng cường phối hợp liên ngành về các hoạt động VSTBCPN; tổ chức tốt tháng hành động vì bình đẳng giới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch công tác cán bộ nữ; kiểm tra thực hiện bình đẳng giới, chính sách pháp luật về bình đẳng giới và VSTBCPN tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Ngọc Dũng-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Còn một số huyện trong tỉnh hiện nay vẫn đang còn nhiều khó khăn trong triển khai công tác này, một số huyện, thị về công tác tuyên truyền vẫn chưa được sâu rộng đến quần chúng nhân dân, nên nhận thức về công tác này vẫn đang còn nhiều hạn chế. Hiện nay, phụ nữ ở một số các huyện vẫn đang còn tình trạng bị bạo hành gia đình, bị ngược đãi”.

“Trong thời gian tới cần tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các địa phương và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, từ nhận thức mới đi đến hành động cụ thể và tích cực” – ông Dũng nhấn mạnh.

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›