Nghệ An: 6 tháng giải quyết việc làm cho 19.165 lao động

11:04 - 26/06/2019
Nghệ An: 6 tháng giải quyết việc làm cho 19.165 lao động

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thời tiết cực đoan và xu hướng tăng trưởng kinh tế chậm của cả nước nhưng trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An vẫn giải quyết việc làm cho hơn 19 000 lao động

 

6 tháng đầu năm Nghệ An giải quyết việc làm cho 19 165 lao động


Trong 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của Nghệ An đạt 7,09% thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Do vậy, mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019 từ 9-9,5% được dự báo sẽ có nhiều thách thức.

Tuy thế công tác giải quyết việc làm của Nghệ An khá tốt. 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 19 165 lao động. Trong đó xuất khẩu lao động 5 812 người.

Trong thời gia tới Nghệ An sẽ tiếp tục hỗ trợ, cải thiện môi trường kinh doanh; thúc đẩy sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ lực; tập trung đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm gắn với thực hiện có hiệu quả năm cải cách hành chính.

Ngoài ra Nghệ An thực hiện tốt việc quản lí, chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 73,8 ngàn người có công với cách mạng với số tiền gần 126 tỷ đông/ tháng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được xã hội hóa sâu rộng. Thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo trợ xã hội, trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng và cứu trợ đột xuất.

HOÀNG TÙNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›