Nghiên cứu các giải pháp phát triển thị trường lao động

16:08 - 21/09/2018

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp làm việc với Cục Việc làm, Cục An toàn lao động, Cục Quan hệ lao động tiền lương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ Bảo hiểm xã hội, Viện Khoa học lao động xã hội về triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng (Ban Chỉ đạo) vừa chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo.

 

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp làm việc với các cơ quan về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

 

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh vừa phải giải quyết các bất cập, tồn tại cố hữu của nền kinh tế đồng thời với việc tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế - xã hội, với sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương thời gian qua, việc triển khai cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020 theo các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội đã đạt những kết quả tích cực, chất lượng tăng trưởng đi vào chiều sâu tăng lên, năng suất lao động tăng. Các trọng tâm cần cơ cấu lại của nền kinh tế như: Đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống tổ chức tín dụng, ngân sách nhà nước và nợ công, đơn vị sự nghiệp công lập đều có chuyển biến rõ rệt.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều nội dung cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Mô hình tăng trưởng chưa thực sự đổi mới, còn phụ thuộc nhiều vào vốn thay vì đổi mới công nghệ. Giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp. Chuyển biến cơ cấu nội ngành nông nghiệp chưa rõ nét, giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp thấp, khu vực dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng. Các tồn tại, hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau, trong đó cần đặc biệt lưu ý đến việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xác định rõ hơn vai trò định hướng, điều tiết, can thiệp của Nhà nước khi cần thiết.

 

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp phát biểu tại buổi làm việc.

 

Thủ tướng chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phát triển thị trường lao động, đánh giá tình trạng thất nghiệp, xử lý vấn đề lao động trên 35 tuổi, đặc biệt là lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất, kiến nghị giải pháp xử lý.

“Các đơn vị cần rà soát lại nhiệm vụ được giao cần phải làm gì để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện được mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Bộ LĐ-TB&XH được phân công nghiên cứu các giải pháp phát triển thị trường lao động. Phát triển thị trường lao động liên quan đến nhiều nội dung: Tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, thông tin thị trường lao động,… vì thế các cơ quan theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao cần sớm hoàn thiệu báo cáo những nội dung đã thực hiện để báo cáo kết quả chậm nhất vào cuối tháng 9/2018”, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh.

VÂN KHÁNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›