Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Người lao động có được chấm dứt hợp đồng khi công ty trả lương không đúng thời hạn

15/09/2018 06:56

Công ty tôi thường xuyên trả lương chậm so với thỏa thuận trong hợp đồng. Vậy tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Nếu có thì tôi phải báo trước với công ty bao nhiêu ngày?

 

Hỏi: Tôi làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 năm. Công ty tôi thường xuyên trả lương chậm so với thỏa thuận trong hợp đồng. Tôi xin hỏi, trong trường hợp này, tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Nếu có thì tôi phải báo trước với công ty bao nhiêu ngày?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời câu hỏi của bạn như sau: 

Theo Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 2012 (Nghị định 05/2015/NĐ-CP) quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

1. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

2. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 1 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;

b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Điểm b khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn như sau:

1.b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Điểm a khoản 2 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định thời hạn người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động như sau:

2. a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với trường hợp người lao động không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Như vậy, như trường hợp của bạn, nếu công ty thường xuyên trả lương chậm thì bạn có thể thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo các quy định đã trích dẫn.

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật