Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị :

Nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể

18/05/2017 16:25

Đánh giá kết quả thực hiện qua Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.năm đầu tiên triển khai cho thấy việc học tập và làm theo Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động, nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiêu biểu... Tuy nhiên, còn có hạn chế, khuyết điểm mà nổi rõ là tính chủ động, sáng tạo của cấp uỷ các cấp còn ít, dẫn đến triển khai Chỉ thị chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị.

 

Nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể - Ảnh 1Các đại biểu tham dự Hội nghị đầu cầu Hà Nội


Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh trình bày tại hội nghị cho biết, qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, có thể khẳng định, cho đến nay đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những kết quả quan trọng bước đầu đạt được khá toàn diện trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị; kiểm tra, đôn đốc, sơ kết thực hiện Chỉ thị; tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cho tới đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;… "Qua thực hiện, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học,… được nhân dân đồng tình ủng hộ", đồng chí  Mai Văn Ninh nhấn mạnh.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Việc thực hiện Chỉ thị tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện Chỉ thị còn những hạn chế, khuyết điểm như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị của một số cấp ủy còn lúng túng; trong quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương; nhiều địa phương, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân; công tác tuyên truyền, giáo dục mặc dù được các cấp ủy quan tâm hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục;…

Nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể - Ảnh 2Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, năm đầu tiên triển khai cho thấy việc học tập và làm theo Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động, nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiêu biểu.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, theo báo cáo của Ban tổ chức Hội nghị, có trên 13.300 đại biểu dự Hội nghị ở tất cả các điểm cầu. Sự có mặt của các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp uỷ các cấp đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. "Đánh giá kết quả thực hiện qua năm đầu tiên triển khai cho thấy việc học tập và làm theo Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động, nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiêu biểu... Tuy nhiên, còn có hạn chế, khuyết điểm mà nổi rõ là tính chủ động, sáng tạo của cấp uỷ các cấp còn ít, dẫn đến triển khai Chỉ thị chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhận định.

Về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu 3 nhiệm vụ, giải pháp chính, trong đó nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, của các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị; ở việc góp phần xây dựng văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Điều đó đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên, cũng như đột xuất, cấp uỷ các cấp đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, "nói đi đôi với làm", tạo động lực mới và sự chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. 

"Một số sự việc xảy ra gây ồn ào dư luận vừa qua ở một số nơi có nhiều nguyên nhân, trong đó, với tinh thần tự phê bình cao, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng có nguyên nhân là chưa thực sự sát dân, chưa thực sự lắng nghe dân, giải quyết vấn đề chưa thực chất chưa dân chủ và khoa học.Ở địa phương, đơn vị nào, đồng chí bí thư cấp uỷ hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước thì ở nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05 sẽ có nhiều sáng tạo và đạt được nhiều kết quả cụ thể. Ở nơi nào các chức sắc tôn giáo hiểu rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, kính yêu Bác thì ở đó người dân có đạo một lòng học Bác, làm theo Bác. Ở doanh nghiệp nào, người chủ nhận thức được rõ việc học Bác và làm theo Bác giúp cho mỗi công nhân của họ cần, kiệm hơn, trách nhiệm hơn, cố gắng, sáng tạo hơn, thì ở đó việc học và làm theo Bác được thường xuyên được quan tâm và động viên", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn chứng.

Trước một số ý kiến tham luận của các ngành, địa phương tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết sẽ báo cáo Ban Bí thư để chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện như cần ban hành sớm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã được giao trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 Nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể - Ảnh 3

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng sẽ sớm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, nhất là biểu dương những việc làm tốt trong đội ngũ các đồng chí lãnh đạo các cấp; phổ biến để nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt; tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

V. BÌNH

Tag :
Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật
Sơ cứu đúng cách khi bị say nắng Sơ cứu đúng cách khi bị say nắng
Làm mát cơ thể nạn nhân bằng cách chườm khăn mát, mặc quần áo mỏng nhẹ, cho uống nước mát thêm ít muối.
 • Liên tiếp xảy ra tai nạn tàu cá trên biển trong tháng 5

  Liên tiếp xảy ra tai nạn tàu cá trên biển trong tháng 5

  Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản - Bộ NN&PTNT), từ ngày 1/5 - 12/5/2017, toàn quốc đã xảy ra 4 vụ tai nạn tàu cá hoạt động trên biển. Trong đó có những vụ tai nạn nghiêm trọng gây thương vong lớn. Khi nhận được thông tin, Cục Kiểm ngư đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng xử lý kịp thời các vụ việc tai nạn tàu cá trên biển.

 • Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

  Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 668/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc.

 • Hàng chục công nhân ở Sài Gòn lại nhập viện không rõ lý do

  Hàng chục công nhân ở Sài Gòn lại nhập viện không rõ lý do

  Sáng 17/5, hàng chục công nhân làm việc tại công ty TNHH quốc tế Smart Elegant, huyện Hóc Môn, TP.HCM tiếp tục nhập viện cấp cứu không rõ lý do. Đây là lần thứ 2 công nhân của công ty này ngất xỉu không rõ lý do trong 3 ngày qua.

 • Chủ tịch Hà Nội: Điều chuyển tuyến xe khách không có 'lợi ích nhóm'

  Chủ tịch Hà Nội: Điều chuyển tuyến xe khách không có 'lợi ích nhóm'

  Theo ông Nguyễn Đức Chung, việc điều chuyển 681 nốt xe tại bến Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát là để phục vụ lợi ích chung và thành phố sẽ chỉ đạo các bến xe nâng cao chất lượng phục vụ.