Những đối tượng nào được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm?

06:26 - 02/05/2019

Xin cho biết những đối tượng nào được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm?

 

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại Điều 12 của Luật việc làm và Điều 23 của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, đối tượng được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm gồm có:

Đối tượng vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

          1. Đối tượng được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm:

          a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;

          b) Người lao động.

          2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc các trường hợp sau đây được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức lãi suất thấp hơn:

          a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số;

          b) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›