Những sự kiện tiêu biểu ngành LĐ-TB&XH năm 2019

(Dân sinh)
Những sự kiện tiêu biểu ngành LĐ-TB&XH năm 2019 - Ảnh 1.

 

Đồ họa: VIỆT NGA