Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Ninh Bình: Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017

09/09/2017 09:37

Trong những năm qua, cùng với cả nước, Ninh Bình đã tích cực, chủ động thực hiện các chính sách, biện pháp giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân cũng như chính những người nghèo, hộ nghèo. Đặc biệt là sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với những chính sách đặc thù, chương trình giảm nghèo ở Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

 

Ninh Bình: Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 - Ảnh 1Trao tặng nhà tình thương tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình


Là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành xây dựng mới, sửa chữa nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách.

Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Ninh Bình theo tiêu chí đa chiều hiện nay là 6%.  Ninh Bình là tỉnh nằm trong tốp đầu của cả nước làm tốt việc xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở; hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm; chính sách ưu đãi tín dụng; hỗ trợ về y tế, giáo dục; pháp lý và tiền điện. Có thể nói, Ninh Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành xây dựng mới, sửa chữa nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách.

Trong những năm đầu tái lập, một trong những khó khăn, thách thức lớn đối với sự phát triển của tỉnh Ninh Bình là tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Để giảm nghèo hiệu quả, Ninh Bình đã ban hành nhiều chính sách phù hợp với thực tế địa phương. Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo trong từng giai đoạn. HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình cũng kịp thời ban hành các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch để cụ thể hóa chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Gần đây có thể kể đến các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Đề án của UBND tỉnh Ninh Bình về "Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà dột nát, xuống cấp cho hộ nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở" đã mang lại hiệu quả thiết thực, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 4.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Đã giúp cho các hộ nghèo không phải ở nhà tạm dột nát, mùa mưa bão có nơi an toàn để ẩn náu và bảo vệ tài sản, yên tâm sản xuất tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo. 

 

Ninh Bình: Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 - Ảnh 2Một góc Thành phố Ninh Bình hôm nay

 

 Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 - đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng

Căn cứ theo QĐ số 59 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trong giai đoạn 2015-2020, Thông tư số 16 năm 2016 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch số 92/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo… trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện theo kế hoạch 92 của UBND tỉnh Ninh Bình, ngày 5/9/2017, Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình đã có công văn 1266 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo… năm 2017 gửi 145/145 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Thành phần tham gia rà soát hộ nghèo gồm đại diện chính quyền, các hội, đoàn thể, cán bộ chính sách xã hội xã, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng các hội, Bí thư đoàn thanh niên thôn và đại diện một số hộ gia đình được các hộ dân trong thôn cử làm đại diện tham dự cuộc họp. Lấy ý kiến người dân để thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lâm Xuân Phương cho biết: “Thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin, đặc điểm, điều kiện sống của gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo… Sau khi đã rà soát, đánh giá chính xác các danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo... Danh sách này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Yêu cầu việc rà soát lần này phải đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và đặc biệt là có sự tham gia của người dân nơi có người nghèo cư trú.”.

 Để tiếp tục phát huy những thành quả trong công tác giảm nghèo, trong giai đoạn 2016-2020, Ninh Bình tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp như: Dựa trên cơ sở định hướng giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, Ninh Bình cần hệ thống lại các chính sách giảm nghèo để tập trung nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, người nghèo; tiếp tục ưu tiên hỗ trợ đồng bộ cho các địa bàn xã nghèo, huyện nghèo. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án cụ thể về an sinh xã hội, trong đó cần đề ra các giải pháp cụ thể từ các chính sách và nguồn lực của Trung ương, địa phương làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, Tỉnh uỷ Ninh Bình tếp tục ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo và an sinh xã hội, làm cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo đề ra. Phát huy trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, cả về khía cạnh tạo việc làm cho người dân, đóng góp kinh phí thực hiện giảm nghèo và tổ chức sản xuất xanh, sạch, hiệu quả. Năm là, tiếp tục kiện toàn bộ máy tham mưu làm công tác giảm nghèo các cấp, gắn thực hiện mục tiêu giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, kiềm chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là HIV/AIDS để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Mộc Miên

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật
 • Ông Nuôi “phòng cháy, chữa cháy”

  Ông Nuôi “phòng cháy, chữa cháy”

  Rời chiến trường Lào, dù mang trên mình những thương tật của chiến tranh, nhưng bệnh binh 2/3 Trần Văn Nuôi ở thôn Thượng, xã Viên Nội, Ứng Hòa (Hà Nội) đã vượt lên nỗi đau thương tật, năng động sáng tạo, phát triển kinh tế gia đình góp phần làm giàu cho quê hương.

 • Mô hình nông nghiệp thu nhập cao không bỏ người nghèo lại phía sau

  Mô hình nông nghiệp thu nhập cao không bỏ người nghèo lại phía sau

  Kết quả khảo sát cho thấy, hiện nay, tổng thu nhập bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở thành phố Cần Thơ lên đến 153 triệu đồng. Cá biệt có những diện tích nuôi cá tra, trồng cây ăn trái cho thu nhập đến 500 triệu đồng/ha.

 • Trà Vinh hỗ trợ đất ở cho 1.474 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

  Trà Vinh hỗ trợ đất ở cho 1.474 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

  Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tỉnh Trà Vinh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào Khmer nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

 • Không vì thành tích mà bỏ sót hộ nghèo

  Không vì thành tích mà bỏ sót hộ nghèo

  Từ ngày 1/9 - 5/12/2017, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.