Ninh Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

07:25 - 17/10/2019
Ninh Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Đào tạo nghề may cho các học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Ninh Bình.

(Dân sinh) - Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, mới đây, Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU.

Theo đó, để thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam.

Ninh Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 1.

Trong quá trình cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Ninh Bình, các học viên sẽ được học nghề

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đài, báo tỉnh phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; biểu dương, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào lao động. Định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Làm tốt việc đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và người chấp hành xong án phạt tù.

Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Nghiên cứu, góp ý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Rà soát, kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.

Ninh Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 2.

Đào tạo nghề xây dựng cho các học viên, giúp họ sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng có nghề trong tay để nuôi sống bản thân và gia đình.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm phần dân sự trong các bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhân dân. Phối hợp với trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, giáo dục, động viên người đang thi hành án phạt tù tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự để hưởng chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong việc xét miễn, giảm hình phạt tù.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân viên quốc phòng.

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lồng ghép nội dung hỗ trợ, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng về địa phương, đoàn tụ với gia đình, ổn định cuộc sống vào các hoạt động của đoàn, hội. Hội Luật gia tỉnh thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho phạm nhân gần hết thời hạn chấp hành hình phạt tù, người được tha tù trước thời hạn và người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn.

Ninh Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 3.

Lãnh đạo Cơ sở cai nghiện Ninh Bình giới thiệu sản phẩm do các học viên cai nghiện làm.

Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc chuyển giao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Thực hiện nghiêm túc công tác xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và người được tha tù trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự, phát hiện các vi phạm và kiến nghị, kháng nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lồng ghép trong thực hiện các đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai ở các địa phương; thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện đối với các chính sách về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Làm tốt việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Thực hiện tốt công tác tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

HOÀNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›