Ninh Thuận: Năm 2020 đào tạo nghề cho 2.600 lao động nông thôn

06:38 - 21/03/2020
Ninh Thuận: Năm 2020 đào tạo nghề cho 2.600 lao động nông thôn

Ảnh minh họa

(Dân sinh) - Trong năm 2020, tỉnh Ninh Thuận sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.600 lao động nông thôn trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Sau đào tạo, ít nhất 82% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng nâng cao hiệu quả lao động và có năng suất, thu nhập cao hơn.

Theo Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành, tỉnh sẽ ưu tiên đào tạo cho phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộc nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp…

Để việc đào tạo nghề có hiệu quả, tỉnh sẽ tiến hành khảo sát, điều tra nhu cầu học nghề, xây dựng kế hoạch mở lớp và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các sản phẩm chủ lực, góp phần tái cấu trúc ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Chương trình đào tạo nghề của tỉnh sẽ phát huy vai trò chủ động và trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, trong đó đặc biệt là chính quyền cấp xã trong việc xác định các ngành nghề đào tạo gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương; hướng dẫn lao động nông thôn vay vốn sau học nghề để đầu tư sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt; 

Hướng dẫn lao động nông thôn hình thành các tổ, đội, nhóm sản xuất; tăng cường vai trò của hội, đoàn thể các cấp trong việc gắn công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm thông qua các mô hình sản xuất kinh doanh của các cấp hội, đoàn thể...

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›