Phải trả chi phí cho người mang thai hộ

15:42 - 30/10/2016

Từ ngày 1/11/2016 trở đi, bên nhờ người khác mang thai hộ phải có trách nhiệm lo toan các chi phí thực tế, để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

quy định về tiền bồi dưỡng cho người mang thai hộ

Bên nhờ mang thai hộ phải trả các khoản chi phí bắt buộc

Theo Thông tư 32/2016/TT-BYT ngày 15/9/2016, do Bộ Y tế ban hành, đối tượng áp dụng bao gồm: Bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (vợ chồng nhờ mang thai hộ); Bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (người mang thai hộ, chồng người mang thai hộ, nếu có); Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cũng theo Thông tư, bên nhờ mang thai hộ phải trả các khoản chi phí bắt buộc, gồm: Chi phí đi lại tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được tư vấn, khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế: xác định theo giá ghi trên vé, hóa đơn, hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện.

Các chi phí liên quan đến y tế gồm: Chi phí thực hiện các dịch vụ tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, kỹ thuật y tế trong việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản được chi trả căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người mang thai hộ theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp có thẩm quyền quy định áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh; Chi phí các loại thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được chi trả căn cứ các hóa đơn, chứng từ thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người mang thai hộ theo chỉ định của bác sỹ, phù hợp với quy định, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Y tế và giá mua theo quy định của pháp luật; Các dịch vụ chưa được cấp có thẩm quyền quy định giá thì thanh toán theo hóa đơn, chứng từ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ chi phí thực tế thực hiện dịch vụ.

Chi phí dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe cho người mang thai hộ, chi phí các vật dụng chăm sóc vệ sinh cá nhân trước, trong và sau sinh cho người mang thai hộ theo thỏa thuận giữa bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ: xác định theo hóa đơn (nếu có) hoặc giấy biên nhận.

Ngoài ra, hai bên cũng có thể tự thương lượng các khoản chi phí khác song phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ngược lại, người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có thẻ bảo hiểm y tế khi sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan bảo hiểm thanh toán chi phí theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2016

HẠNH NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›