Phấn đấu đến hết năm 2019, giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị người có công còn tồn đọng

16:16 - 03/07/2019

Đó là một trong những nội dung trong kế hoạch Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký ban hành mới đây.

Theo đó,  mục đích việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2019) nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện.

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sâm tại Thành phố Hải Phòng.

 

Các nội dung cụ thể thực hiện tại trung ương:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  phối hợp với các Bộ, Ban, ngành trung ương và địa phương  nghiên cứu hoàn thiện Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Thời gian trình Chính phủ: tháng 9/2019.

Đoàn lãnh đạo cấp cao gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành, đoàn thể (Thành phần cụ thể theo quyết định của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước) và  Đoàn đại biểu các Bộ, ngành địa phương gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian: 7 giờ 30 ngày 27/7/2019.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  tổ chức Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tại Vĩnh Long. Thời gian: Dự kiến 01 ngày, khoảng từ 18-21/7/2019.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với  Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Nội. Thời gian: Dự kiến 1,5 ngày, khoảng từ 22-25/7/2019.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc vào lúc 20 giờ, ngày 26/7/2019.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì  phối hợp với  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương) tổ chức vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương.

Trong tháng 7/2019, Bộ  Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan và địa phương tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh, phấn đấu đến hết năm 2019 giải quyết căn bản đối với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và địa phương tiếp tục triển khai việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với  Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; gương điển hình người tốt việc tốt trong công tác người có công với cách mạng; người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, đặc biệt là những tấm gương thương binh nặng; các tập thể, đơn vị, xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ…

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan truyền thông phối hợp Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội và các địa phương xây dựng phim, các phóng sự truyền hình, mở các chuyên mục trên sóng truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

 

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Hà Giang.

 

Các nội dung thực hiện tại địa phương

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ động tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tập trung các hoạt động cơ bản như sau:

 Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tri ân, biểu dương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống lịch sử, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

 Chỉ đạo tổ chức việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tập trung rà soát, giải quyết căn bản dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng theo chỉ đạo của Trung ương; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi.

 Xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm giúp gia đình có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tiếp tục thực hiện việc rà phá bom mìn; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tập trung thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ gia đình có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở.

Tập trung tu bổ, sửa chữa nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ).

Tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc vào 20 giờ, ngày 26/7/2019.

Vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và tặng quà của Chủ tịch nước tới người có công kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng trước ngày Thương binh - Liệt sĩ.

CHÂU ANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›