Thừa Thiên Huế: Năm 2018, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5%

10:07 - 30/12/2017

Trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ cho Sở LĐ-TB&XH Tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo theo tiếp cận đa chiều, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5%.

Tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển sản xuất để xóa đói giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018 ở Thừa Thiên Huế

Trong năm 2017, Thừa Thiên Huế đã triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách, giải pháp về giảm nghèo bền vững với tổng vốn đầu tư thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững hơn 65,33 tỷ đồng.

Một số hoạt động được ngành LĐ-TB&XH Thừa Thiên Huế thực hiện có hiệu quả, như: Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135,...

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung như: tín dụng ưu đãi; dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; hỗ trợ về y tế; hỗ trợ về nhà ở; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin và các chính sách an sinh xã hội khác…theo các văn bản hiện hành của nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Kết quả, số hộ nghèo tại Thừa Thiên Huế trong năm 2017 giảm 2.823 hộ, tương ứng giảm 1,13%, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 7,19% (năm 2016) giảm xuống còn 6,06%

Tuy nhiên, dù tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt kế hoạch đề ra nhưng chưa thật sự bền vững do thiên tai, sự cố môi trường biển tiếp tục ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập một bộ phận ngư dân sống ven biển; nguồn lực cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, một số địa phương cũng chưa quan tâm lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ đầu tư cho công tác giảm nghèo...

Bước sang năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh này tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo theo tiếp cận đa chiều, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5%.

Đối với các nhiệm vụ khác, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở LĐ -TB&XH triển khai các giải pháp nhằm chuyển dịch việc làm khu vực nông nghiệp theo hướng phi nông nghiệp. Phổ biến chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động (phấn đấu đưa 500 lao động xuất khẩu). Xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động. 

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chế độ ưu đãi người có công. Chú trọng các phong trào, kế hoạch bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại trẻ em,…

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2018 của địa phương được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã nói: bước sang năm 2018, toàn tỉnh cần tập trung vào các giải pháp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, đổi mới toàn diện từ tư duy đến cách làm trong phát triển kinh tế - xã hội. Mong rằng, với khẩu hiệu này của Chủ tịch tỉnh, Thừa Thiên Huế sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2018, trong đó có các chỉ tiêu, mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, lao động, việc làm và chính sách người có công.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›