Bộ Công an đề xuất đổi giấy đăng ký xe sang thẻ nhựa có mã QR

Từ hôm nay, Bộ Công an lấy ý kiến các Bộ, ban ngành về dự thảo Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tin về chủ phương tiện, thông số kỹ thuật của xe được mã hóa bằng vạch QR trên thẻ nhựa thay vì thẻ giấy như hiện nay, Bộ Công an nêu.

01/11/2019 15:14

Bộ Công an đề xuất đổi giấy đăng ký xe sang thẻ nhựa có mã QR