Phát hiện thêm nhiều điểm tập kết gỗ lậu “khủng” tại Đắk Lắk

Mở rộng điều tra vụ khai thác gỗ quy mô lớn ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác phát hiện thêm nhiều điểm tập kết gỗ lậu trong nhà dân và xưởng mộc, tổng khối lượng thu giữ khoảng 330m3.

25/08/2019 12:55

Phát hiện thêm nhiều điểm tập kết gỗ lậu “khủng” tại Đắk Lắk