Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành LĐ-TB&XH bứt phá nhiều lĩnh vực

08:23 - 03/02/2019

Đánh giá cao các chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt trong năm qua của toàn ngành, có sự bứt phá ở nhiều lĩnh vực, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, Bộ LĐ-TB&XH đã góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến lĩnh vực GDNN, năm qua đã có bước chuyển biến rất tốt với sự tiến bộ vượt bậc.

Tăng nhanh lao động qua đào tạo ở mọi trình độ

Phó Thủ tướng đánh giá, lĩnh vực GDNN, những năm 2016 trở về trước rất khó hoặc không tuyển sinh được, toàn bộ khối GDNN chỉ tuyển được khoảng 50% chỉ tiêu. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2017, chỉ tiêu tuyển sinh vào khối GDNN đã đạt trên 100%, riêng năm 2018 vượt được 5%. Từ dẫn chứng như vậy, Phó Thủ tướng khẳng định điều quan trọng đầu tiên đối với ngành vẫn là vấn đề lao động với câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực, đây phải tiếp tục là điểm nhấn năm 2019 và những năm tiếp theo.

Theo đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đối với cơ cấu LĐ qua đào tạo, phải đặt ra lộ trình, quyết tâm tăng số lượng LĐ ở tất cả các trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng, đại học- không phải tăng lên mấy chục phần trăm mà phải gấp đôi, gấp nhiều lần trong thời gian ngắn nhất, bởi tỷ lệ LĐ qua đào tạo của Việt Nam ở mọi trình độ đều thấp, thiếu nhiều so với mức trung bình nhiều nước trên thế giới”.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác ngành LĐ-TB&XH năm 2018


Để đạt được mục tiêu này, theo Phó Thủ tướng cần phải làm rất nhiều việc, bắt đầu từ sửa luật. Năm tới Quốc hội sẽ bàn và thông qua Luật Giáo dục sửa đổi, do vậy đây là thời cơ để điều chỉnh những bất cập khi sửa luật. Cùng với đó, tiếp tục đưa dạy nghề nông thôn vào các trường để quản lý chất lượng chặt chẽ hơn. Các địa phương bảo đảm đủ khoản chi ngân sách cho đào tạo nghề nằm trong các chương trình mục tiêu, không được cắt giảm.

Đối với lĩnh vực XKLĐ, Phó Thủ tướng cho rằng một mặt phải chuẩn bị lực lượng LĐ thật tốt để đi vào những ngành nghề yêu cầu về trình độ kỹ thuật, công nghệ đem lại thu nhập cao, nhưng quan trọng hơn là phải làm sao kết nối LĐ xuất khẩu về nước với việc thu hút các dự án đầu tư, bố trí lại LĐ. Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nguồn nhân lực là yếu tố sống còn để thu hút các nhà đầu tư, có thêm nhiều nhà máy để chuyển dịch LĐ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ từ đó mới tăng được năng suất LĐ.

Xác định một số công tác xã hội trọng tâm

Trong lĩnh vực chính sách an sinh xã hội nói chung, Phó Thủ tướng khẳng định cần tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình người có công, trước hết là gia đình liệt sĩ. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc xây dựng cơ sở dữ liệu về mộ liệt sĩ, liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trong thời gian qua, bởi đây còn là việc thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người có công, gia đình liệt sĩ tốt hơn. Đồng thời chú ý hơn đến hoạt động của các trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, hiện nay đang hoạt động khó khăn và khó huy động nguồn lực xã hội hoá.

Đối với chính sách phát triển BHXH, Phó Thủ tướng đề nghị tham khảo kinh nghiệm phát triển bảo hiểm y tế bằng cách giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Đồng thời tăng cường truyền thông nhiều kênh, nhiều cấp để tạo chuyển biến suy nghĩ, thói quen của người dân thay vì tiết kiệm cá nhân thì tham gia các loại hình bảo hiểm vừa tiết kiệm vì mình, vừa vì cộng đồng. Từ thực tế gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tỷ lệ nghèo đa chiều cao, chất lượng giáo dục, y tế còn thấp... đang tập trung nhiều ở vùng đồng bào DTTS. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Uỷ ban Dân tộc, UBCVĐXH của Quốc hội, các tổ chức quốc tế có những chương trình, đề án cụ thể đối với đồng bào DTTS để tạo chuyển biến căn bản.

 

Năm 2018, tuyển sinh GDNN ước đạt 2,21 triệu người, đạt 100,5% kế hoạch


Trong công tác trẻ em, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng về việc thành lập bộ phận, đầu mối chịu trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em. Tháng 8/2018, Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em với sự tham dự đầy đủ lãnh đạo các tỉnh, nhưng đến thời điểm này vẫn còn 34 tỉnh chưa có Ban chỉ đạo, hay Hội đồng bảo vệ trẻ em cấp tỉnh. “Không thể để như vậy được. Trong vòng một tháng nữa tỉnh nào chưa thành lập bộ phận về bảo vệ trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH phải lập danh sách báo cáo Thủ tướng”, Phó Thủ tướng chỉ đạo. Và cuối cùng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục xác định được một số điểm chỉ đạo trọng tâm có tính bứt phá cho năm 2019 và tạo đà cho những năm sau.

 

Năm 2019, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó:

Về xây dựng thể chế, năm 2019, tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành, trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người LĐ trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

3 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao:

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng LĐ trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%;

Tỷ lệ LĐ qua đào tạo đạt 60- 62%, trong đó tỷ lệ LĐ qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24- 24,5%;

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1- 1,5%, riêng các huyện nghèo nghèo giảm 4%.

8 chỉ tiêu ngành:

Giải quyết việc làm: cho 1.600 nghìn người LĐ, trong đó tạo việc làm trong nước cho 1.480 nghìn người; Số người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 120 nghìn người. Phấn đấu đạt tỷ lệ mỗi giới trong tổng số LĐ được tạo việc làm tối thiểu 48%. Tỷ lệ lực lượng LĐ trong độ tuổi  tham gia BHXH đạt 32,5 - 33%.

Giáo dục nghề nghiệp: Tuyển mới khoảng 2.260 nghìn người. Trong đó: Trình độ trung cấp và cao đẳng là 560 nghìn người; Trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1.700 nghìn người (gồm: hỗ trợ dạy nghề cho LĐ nông thôn theo chính sách của Quyết định 1956/QĐ-TTg 950 nghìn người; hỗ trợ dạy nghề cho người khuyết tật khoảng 20 nghìn người). Tốt nghiệp học nghề theo các trình độ đào tạo khoảng 2.195 nghìn người; Cao đẳng và trung cấp khoảng 495 nghìn người; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng khoảng 1.700 nghìn người.

Lĩnh vực người có công: 99,5% hộ gia đình chính sách NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 99% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ NCC.

Bảo trợ xã hội: 100% các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 84% các đối tượng người khuyết tật được tiếp cận tối thiểu một trong các dịch vụ xã hội.

Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em: 89% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; 90% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Đảm bảo cai nghiện cho 100% người nghiện có quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; tỷ lệ số người nghiện được điều trị và cai nghiện so với số người nghiện có hồ sơ quản lý đạt 70%.

100% các trường hợp nạn nhân bị buôn bán đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Trên tinh thần đó, năm 2019, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện mục tiêu của toàn ngành đặt ra.

THANH NHUNG - CHÂU GIANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›