Phú Yên đào tạo 8.000 lao động theo nhu cầu xã hội

12:41 - 26/04/2020
Phú Yên đào tạo 8.000 lao động theo nhu cầu xã hội

ảnh minh họa

(Dân sinh) - Các đối tượng nằm trong kế hoạch đào tạo lần này bao gồm lao động nông nghiệp, phi nông nghiệp, lao động xã hội và học nghề dài hạn là đối tượng học sinh trung học với thời gian đào tạo khác nhau.

Theo kế hoạch đào tạo nghề năm 2020 UBND tỉnh Phú Yên mới ban hành, mục đích nhằm đa dạng các loại hình dạy nghề, những nghề phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho người lao động trong các khu công nghiệp tập trung; các cụm điểm công nghiệp, các làng nghề và dạy nghề tham gia xuất khẩu lao động theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.

Các đối tượng áp dụng đào tạo nghề gồm: hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng (cho lao động nông thôn và cho lao động xã hội).

Qua đó, góp phần hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới hàng năm; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của người lao động; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu đến cuối năm 2020 góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 70%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 51%.

Đối với đối tượng học nghề dài hạn, kế hoạch cụ thể là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng dạy nghề ngắn hạn là lao động trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề, gồm lao động nông thôn từ đủ 15 tuổi đến dưới 60 tuổi (đối với nam), dưới 55 tuổi (đối với nữ), có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; bao gồm.

Người lao động thuộc diện được đào tạo có hộ khẩu thường trú tại xã; người lao động có hộ khẩu thường trú tại phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Trong các đối tượng nêu trên, ưu tiên đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi, ngư dân, và lao động khác.

Mai Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›