Quảng Bình: Số người tham gia BHXH tự nguyện đứng top đầu cả nước

10:30 - 17/08/2019

Theo ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình, BHXH tự nguyện đã có tăng trưởng đột phá về đối tượng tham gia BHX. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, đã phát triển được 3.809 người, gấp 1,64 lần so với tổng số đối tượng phát triển được trong cả năm 2018, qua đó đã sớm vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2019.

 

Tính đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh có 11.398 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

 

Đây là kết quả của việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là tập trung đẩy mạnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp. Trong 7 tháng qua, qua tổ chức 106 hội nghị đã vận động được 3.764 người tham gia BHXH tự nguyện, bình quân cứ 1 hội nghị vận động được 35,5 người tham gia…đại diện BHXH tỉnh Quảng Bình cho biết.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Bình, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh Quảng Bình đã phối hợp, toàn diện, chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia, thu, giảm nợ đọng, chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ cho đến thanh tra kiểm tra.

ĐỨC THỌ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›