Quảng Nam: 34 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu GDNN- việc làm và ATLĐ

17:14 - 27/08/2018

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020 với tổng kinh phí gần 34 tỷ đồng.

 Ảnh minh họa

 

Chương trình gồm 3 dự án. Theo đó, đối với dự án 1, tỉnh Quảng Ngãi đưa ra nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Kinh phí cho dự án này là hơn 20 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng lao động đào tạo. 

Đồng thời, cung ứng nguồn lao động kỹ thuật có chất lượng cho các thành phần kinh tế, các vùng dự án trọng điểm của tỉnh; gắn đào tạo với giải quyết việc làm, thực hiện tốt việc liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để đào tạo và sử dụng lao động.

Đối với dự án 2, tỉnh sẽ dành kinh phí 8,93 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ phát triển việc làm và thị trường lao động. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Dự án thứ 3 để thực hiện nhiệm vụ tăng cường an toàn, vệ sinh lao động với kinh phí 5 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững.

Nguyễn Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›