Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác liên kết, tạo nguồn xuất khẩu lao động

15:57 - 15/01/2020
Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác liên kết, tạo nguồn xuất khẩu lao động

Năm 2019, theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, tình hình đời sống của dân cư trong tỉnh ổn định, đại đa số được cải thiện và khá hơn năm trước, thu nhập của người lao động tăng khá, công tác giải quyết việc làm, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Ước tính thu nhập bình quân người/ tháng chung cả tỉnh đạt gần 3.334 nghìn đồng, tăng 14,7% so với năm 2018 (2.906 nghìn đồng/người/tháng). Công tác tạo việc làm mới đạt 128% kế hoạch; xuất khẩu lao động đạt 101,7% kế hoạch...

Để góp phần đạt những con số trên, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam với chức năng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam. Có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động: Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, phân tích, dự báo và cung cấp thông tin thị trường lao động; đào tạo nghề; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm; thực hiện các chương trình, dự án về việc làm và thực hiện các hoạt động bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực trong các công tác.

Ông Võ Văn Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam cho biết : "Trong năm qua, Trung tâm đã tập trung thực hiện tốt công tác công khai thủ tục hành chính về các lĩnh vực tư vấn học nghề, việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện việc ký hợp đồng với các công ty có chức năng xuất khẩu lao động, tăng phí tạo nguồn, đồng thời xây dựng đội ngũ cộng tác viên tại các địa phương nhằm giới thiệu nguồn lao động tham gia xuất khẩu lao động, đây là cơ hội tạo tiền đề tốt cho việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020".

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác liên kết, tạo nguồn xuất khẩu lao động - Ảnh 1.

Năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực trong các công tác.

Năm 2019, Trung tâm đã tổ chức 26 phiên Giao dịch việc làm (10 cố định, 16 lưu động), đạt 130% kế hoạch năm. Có 623 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, nhu cầu tuyển dụng bình quân khoảng 10.000 chỗ làm trống/phiên. Số người đến tìm hiểu thông tin và đăng ký tại Sàn là 2.272 lượt người. Số người đăng ký tìm việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động: 653 lượt người. Công tác tư vấn các lĩnh vực: 47.327 lượt người, đạt 118.3% kế hoạch năm. Trong đó, công tác giới thiệu việc làm và cung ứng lao động trong nước: 817 lượt người. Liên kết tuyển sinh Lái xe ô tô: 87 người.

Trung tâm đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc làm, đào tạo nghề và bồi dưỡng ngoại ngữ, xuất khẩu lao động, thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức 5 đợt tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động, cán bộ phụ trách nhân sự, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có 1.087 người tham gia và thường xuyên thực hiện tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp tại các điểm tiếp nhận của Trung tâm.

Kết quả đạt được: Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: 13.356 người, tăng 23% so với năm 2018; Hồ sơ đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: 13.288 người, tăng 24% so với năm 2018. Hỗ trợ học nghề 87 người, số tiền 281.000.000 đồng; Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định 159.079.939.000 đồng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác liên kết, tạo nguồn xuất khẩu lao động - Ảnh 2.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam

Đặc biệt trong công tác liên kết, tạo nguồn xuất khẩu lao động, Trung tâm đã đưa lao động xuất cảnh: 107 người, liên kết, tạo nguồn: 67 người. Ngoài ra, Trung tâm liên kết với Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và chuyên gia (SULECO), tạo điều kiện cho công ty thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động, đặt văn phòng giao dịch tại Trung tâm, chính thức hoạt động từ ngày 01/12/2019 nhằm thực hiện chủ trương của tỉnh về hợp tác, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động tại Quảng Nam, góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế xã hội.

Năm 2020, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại các địa phương. Duy trì các phiên giao dịch việc làm định kỳ. Triển khai, tuyên truyền mô hình giải quyết việc làm bán thời gian và việc làm mùa vụ. Đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm qua sàn giao dịch việc làm. Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác tuyên truyền thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm. Tổ chức cho các lao động đăng ký thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2020 dự thi vòng 1 và 2 theo lịch cụ thể. Triển khai các thị trường mới nhằm đa dạng thị trường xuất khẩu đối với người lao động. Vận động lao động bỏ trốn (nếu có) về nước theo quy định của pháp luật. Thường xuyên theo dõi, khảo sát tình hình lao động đang làm việc tại nước ngoài do Trung tâm cung ứng. Rà soát, giữ mối liên hệ và hỗ trợ lao động đã được tư vấn và cung ứng đến các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vướng mắc cho người lao động.

Quang Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›