Quảng Ngãi: Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH với doanh nghiệp đang hoạt động gặp khó khăn do dịch Covid-19

14:22 - 24/03/2020
Quảng Ngãi: Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH với doanh nghiệp đang hoạt động gặp khó khăn do dịch Covid-19

(Dân sinh) - Ngày 23/3/2020, Sở LĐ-TB&XH đã ban hành Công văn số 721 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do dịch Covid-19 lập hồ sơ và xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

Công văn số 797 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19; Công văn số 1076 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực LĐ-TB&XH. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời do phải cách ly phòng dịch. 

Theo đó, căn cứ pháp lý để thực hiện: Các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; - Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Quảng Ngãi: Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH với doanh nghiệp đang hoạt động gặp khó khăn do dịch Covid-19. - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được dự báo sẽ thiếu nguồn nguyên liệu và chuyên gia kỹ thuật cao.

Đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, trình tự thủ tục xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại với các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Các doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. 

Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là khi doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

Thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương xác định. Cụ thể, thẩm quyền thẩm định, xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc được tính so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh như sau: Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã thì do Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện thẩm định, xác định.

Doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thì do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thẩm định, xác định.

Đối với doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý thì do Bộ, ngành Trung ương quản lý thẩm định, xác định.

Hiện tại, Quảng Ngãi có trên 5000 doanh nghiệp đang hoạt động thu hút khoảng 840 ngàn lao động, hàng năm có nhu cầu tuyển dụng từ 15-17 ngàn lao động, tập trung ở các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp Vsip, Khu công nghiệp Quảng Phú và các Cụm công nghiệp tại các huyện.

ĐÔNG HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›