Quảng Trị dôi dư gần 500 cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

17:31 - 17/11/2019

Sẽ có gần 500 cán bộ, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau khi tỉnh Quảng Trị thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Quảng Trị: Dôi dư gần 500 cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Ảnh 1.

Sẽ có gần 500 cán bộ dôi dư hậu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Quảng Trị. Ảnh VOV

Theo VOV, "Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021", tỉnh Quảng Trị tiến hành sắp xếp 24 xã, thị trấn. Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Trị còn 125 xã, giảm 16 xã so với hiện tại. Số lượng cán bộ, công chức được bố trí tại các xã, thị trấn được hình thành mới sau khi sắp xếp là 354 người. Như vậy, 485 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nằm trong diện dôi dư, trong đó 227 người hoạt động không chuyên trách chưa biết về đâu.

Vấn đề này, theo ông Hồ Ngọc An, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, các xã sau khi sắp xếp, áp dụng số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định đối với xã loại 2, mỗi xã 10 cán bộ và 11 công chức. Để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư, tỉnh Quảng Trị sẽ bố trí các chức danh như Bí thư Đảng ủy riêng và Chủ tịch HĐND riêng; tăng thêm cấp phó Bí thư, HĐND và UBND đối với xã mới và thực hiện lộ trình giảm dần trong 5 năm.

Theo ông An, số cán bộ công chức còn lại, sẽ tiếp nhận để bố trí tại các xã, thị trấn mới thành lập và các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện; tuyển dụng cán bộ vào công chức cấp huyện; thực hiện tinh giản biên chế và giải quyết chế độ thôi việc theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho rằng, mục tiêu việc sắp xếp là tinh gọn bộ máy. Để giải quyết những cán bộ thuộc diện dôi dư, tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể. Đối với cán bộ không chuyên trách theo địa bàn cấp thôn phải thực hiện chế độ kiêm nhiệm, chỉ giữ đúng 3 chức danh định biên có chế độ phụ cấp, các chức danh khác khuyến khích kiêm nhiệm.

Ông Hùng khẳng định, đối với cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học, đạt chuẩn về mặt chuyên môn, đủ tiêu chí, có thời gian công tác đã lâu ở cấp xã, biên chế cấp huyện đang còn thiếu, có nhu cầu cần tuyển dụng thì điều động bố trí làm việc tại các phòng ban của huyện, giải quyết áp lực cán bộ tồn động cho cấp xã.

CT (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›