Quảng Trị: Giải quyết việc làm cho hơn 10.500 lao động

10:08 - 09/10/2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Quảng Trị đã giải quyết việc làm mới cho hơn 10.500 lao động trên địa bàn.

Quảng Trị: Giải quyết việc làm cho hơn 10.500 lao động - Ảnh 1.

Thanh niên Quảng Trị tham gia Ngày hội thanh niên với việc làm tỉnh năm 2019

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở đã quán triệt các nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện pháp luật về lao động, chính sách về dạy nghề, người có công và xã hội trên địa bàn và đạt nhiều kết quả khả quan.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 23 phiên sàn giao dịch việc làm trên địa bàn; tổ chức 4 hội nghị phổ biến chính sách về việc làm và xuất khẩu lao động lồng ghép với nội dung hướng dẫn công tác hỗ trợ cho người lao động vùng biển tham gia xuất khẩu lao động cho cán bộ nghiệp vụ của các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các UBND xã và đại diện các hộ gia đình có người thân tham gia xuất khẩu lao động tại các huyện Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và Vĩnh Linh…

Qua đó, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Trị có 10.500 lao động được tạo việc làm mới, đạt 100% kế hoạch năm, trong đó: 5.000 lao động làm việc trong tỉnh, 3.437 lao động làm việc ngoài tỉnh và 2.063 lao động làm việc ở nước ngoài (Lào: 400 lao động, xuất khẩu lao động các nước:1.663 lao động, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2018); giải quyết việc làm cho cho 985 thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 647 con em hộ nghèo, 407 con em hộ cận nghèo.

Tính đến ngày 15/9, Quảng Trị đã tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 7.704 người đạt 75% so với kế hoạch, trong đó: Cao đẳng 184 người; trung cấp 486 người; sơ cấp và đào tạo thường xuyên 7.034 người.

Những tháng còn lại của năm 2019, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp. Quan tâm công tác giải quyết việc làm cho lao động miền núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng đề án cho vay xuất khẩu lao động cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›