Quảng Trị: Năm 2020 phấn đấu tuyển sinh dạy nghề cho 16.900 lao động

17:01 - 07/03/2020

Triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2020, tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu tuyển sinh, dạy nghề cho khoảng 16.900 lao động.

Quảng Trị: Năm 2020 phấn đấu tuyển sinh dạy nghề cho 16.900 lao động - Ảnh 1.

Công tác giáo dục nghề nghiệp tại Quảng Trị

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Trị, thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2020, toàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và hiệu quả của công tác. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu của xã hội, gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế; gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để đào tạo và cung ứng lao động có chất lượng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại các dự án trọng điểm của tỉnh.

Trong năm 2020, toàn tỉnh Quảng Trị phấn đấu tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 16.900 người, trong đó: trình độ cao đẳng: 700 người; trình độ trung cấp: 1.500 người; sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 14.700 người (đào tạo nghề cho lao động nông thôn 11.000 người); phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 65,88%; trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 50-55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 32%.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Trị sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với việc quy hoạch, phát triển mạng lưới và tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề; đổi mới nội dung và hình thức công tác tuyển sinh.

Sở cũng sẽ thúc đẩy, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong công tác định hướng đào tạo nghề và giải quyết việc làm; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế chính sách đào tạo nghề cho các đối tượng trên địa bàn.

Ngoài ra, Quảng Trị sẽ mở rộng liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín để đào tạo lao động có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›