Quảng Trị: Phân bổ nguồn vốn không hoàn lại thực hiện Chương trình 135

22:08 - 19/10/2018

Tổng số vốn được phân bổ đợt này là hơn 8,4 tỷ đồng do Chính phủ Ai Len viện trợ không hoàn lại.

Đường nội thôn A Dơi Đớ (xã A Dơi, huyện Hướng Hóa) nằm trong danh mục đầu tư đợt này

Chiều 19/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định phân bổ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135.

Tổng số vốn được phân bổ đợt này là 8.454 triệu đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh. Các xã nằm trong kế hoạch phân bổ, gồm: xã Hướng Hiệp, Tà Long (huyện Đakrông), Vĩnh Trường, Linh Thượng (huyện Gio Linh), Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) và các xã A Dơi, Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa).

Chủ tịch Quảng Trị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quyết định phân bổ vốn; đồng thời Chánh VP UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện: Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh và Vĩnh Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›