Quảng Trị: Tạo việc làm mới cho hơn 14.000 lao động

06:33 - 27/12/2019

Trong năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã giải quyết việc làm mới cho 14.012 lao động (đạt 133,4 % kế hoạch năm).

Quảng Trị: Tạo việc làm mới cho hơn 14.000 lao động - Ảnh 1.

Người lao động Quảng Trị tìm cơ hội việc làm tại sàn giao dịch việc làm

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2019, Sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo các chương trình, dự án, kế hoạch về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tiền lương, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, chính sách ưu đãi đối với người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới và các hoạt động xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm đã được triển khai thực hiện khá toàn diện và đạt kết quả khả quan.

Theo đó, năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 14.012 lao động (đạt 133,4 % kế hoạch năm), trong đó: 7.900 lao động làm việc trong tỉnh, 2.782 lao động làm việc ngoài tỉnh và 3.330 lao động làm việc ở nước ngoài, trong đó làm việc ở nước Lào:404 lao động, xuất khẩu lao động các nước: 2.926 lao động (đạt 243,8 % kế hoạch năm, phân theo thị trường lao động: Nhật Bản 1.617 lao động; Hàn Quốc 735 lao động; Đài Loan 534 lao động; các thị trường khác 40 lao động).

Tỉnh đã tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp cho 15.443 người (đạt 106,5%); trong đó: Cao đẳng 209 người, Trung cấp 1.048 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên 14.186 người (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 5.233. người). Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60,27%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 43,2%,, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›