Quy định tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành công tác xã hội

09:31 - 16/09/2017

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 25/2017/TT-BLĐTBXH quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

Theo đó, việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo 4 nguyên tắc: đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và theo các quy định của quy chế, nội quy thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Đảm bảo đúng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức phải có đủ điều kiện của chúc danh nghề nghiệp đăng ký thi hoặc xét thăng hạng; Đảm bảo bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Theo Thông tư, viên chức được đăng ký dự thi hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công tác xã hội khi có đủ 4 điều kiện sau: Thứ nhất, đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử dự thi; Thứ 2, đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi; Thứ 3, có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ LĐ-TBXH và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội; Thứ tư, được cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Bộ LĐ-TB&XH cũng quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội từ hạng III lên hạng II. Nội dung thi bao gồm: môn thi kiến thức chung, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

Thông tư quy định, sẽ miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp công tác xã hội đối với viên chức khi có một trong các điều kiện sau: Viên chức tính đến ngày 31/12 của năm tổ chức thi chức danh nghề nghiệp có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ. Có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc. Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sỹ hoặc thạc sỹ của cơ sở đào tạo nước ngoài sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong đào tạo; văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, đã có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu) và còn trong thời hạn 2 năm, hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFT CBT 133 điểm, TOEFT IBT 45 điểm, IELTS 4,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng công tác xã hội viên (hạng III) lên công tác xã hội viên hạng (II). Các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại điểm này còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên sẽ được miễn thi tin học.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

NGUYỄN THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›