Quý I/2018: Việt Nam "rót" gần 150 triệu USD ra nước ngoài

09:40 - 05/04/2018

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong quý I/2018 cả nước có 23 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 123,6 triệu USD, bên cạnh đó có 5 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 25,9 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cả cấp mới và tăng thêm trong quý I/2018 đạt 149,5 triệu USD.

Theo Tổng Cục Thống kê, tính chung vốn cấp mới và tăng thêm, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài trong quý I năm nay đạt 149,5 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105 triệu USD, chiếm 70,2% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,9 triệu USD, chiếm 13,3%; lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 12 triệu USD, chiếm 8%; lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đạt 8,5 triệu USD, chiếm 5,7%.

Vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong quý I/2018 được "rót" vào 16 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dẫn đầu trong các nước nhận đầu tư từ Việt Nam là các nước: Lào (chiếm 53,5% tổng vốn đầu tư), Campuchia (chiếm 17,3%), Cuba (chiếm 13,3%), Úc (chiếm 8%).
Trong đó, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất vào lĩnh vực tài chính ngân hàng với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105 triệu USD, chiếm 70,2% tổng vốn đầu tư. Tiếp đó là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 19,9 triệu USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư.

Nguồn vốn còn lại chủ yếu thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với 7 dự án, tổng vốn đầu tư của Việt Nam là 8,5 triệu USD, chiếm 8% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài. Một số ít nguồn vốn được đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ ăn uống, lưu trú và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, xây dựng và vận tải kho bãi.


 

THANH NHUNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›