Rà soát cấp bổ sung kinh phí thực hiện di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế (giai đoạn 1)

10:15 - 22/06/2019

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương đối với một số kiến nghị của tỉnh. Đặc biệt, là ý kiến về việc hỗ trợ khoản kinh phí cho dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế (giai đoạn 1).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất bố trí bổ sung cho dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế (giai đoạn 1)

Cụ thể, ngày 18/6 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo số 212/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 10/6/2019.

Theo thông báo kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong những năm qua. Trong 5 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục phát triển, Tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích cực: Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đứng thứ 16 của cả nước (tăng 7 bậc); đã triển khai thực hiện tốt dự án Trung tâm điều hành Đô thị thông minh và đạt giải thưởng viễn thông châu Á 2019. An sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh; chính sách đối với người có công với cách mạng thực hiện đầy đủ. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.       

Liên quan đến việc bổ sung kinh phí cho Thừa Thiên Huế thực hiện Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế (giai đoạn 1), ngoài phần vốn dự kiến bố trí cho tỉnh tại tờ trình 110/TTr-CP ngày 29/3/2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất bố trí bổ sung thêm từ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng theo quy định.

Đối với số vốn còn thiếu thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ KHĐT và các bộ, cơ quan liên quan đề xuất việc sử dụng các nguồn vốn còn dư khác của ngân sách Trung ương như nguồn vượt thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách Trung ương (nếu có) và nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc cân đối lại số tăng thu thực hiện so với dự toán Trung ương giao từ tiền thuê đất hàng năm và sử dụng nguồn thu từ phí tham quan quần thể di tích cố đô Huế trong 2 năm 2019-2020, để bổ sung nguồn lực phục vụ công tác trùng tu, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và các quy định pháp luật hiện hành; trong đó đảm bảo cân đối thực hiện cải cách tiền lương theo đúng quy định.

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay, tỉnh đang tập trung mọi nỗ lực để triển khai các công việc liên quan đến giải phóng, di dời với tinh thần quyết liệt cao. Dự kiến trong tháng 9, tỉnh sẽ hoàn thành khu tái định cư và thực hiện di dời các hộ thuộc khu vực Thượng Thành trong tháng 10/2019 (523 hộ). Tuy nhiên, với quy mô kinh phí lớn chi trả cho người dân lên đến 1.880 tỷ trong giai đoạn 2019 – 2021 là quá lớn so với khả năng ngân sách địa phương.

Do đó, tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 10/6 vừa qua, Thừa Thiên Huế đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019-2020 và bố trí từ nguồn dự phòng chung cho dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế, giúp Tỉnh đảm bảo được nguồn lực để kịp thời thực hiện dự án.

Trong trường hợp không cân đối được kinh phí, Thừa Thiên Huế kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm bố trí vốn cho Chương trình mục tiêu văn hóa của tỉnh năm 2019 và 2020, hoặc cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với di sản quần thể di tích cố đô Huế giai đoạn 2019-2020 theo Luật Di sản văn hóa. Cụ thể, tỉnh được để lại và sử dụng toàn bộ nguồn thu phí di tích cho việc thực hiện Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế và trùng tu di tích, không huy động 50% từ nguồn thu phí bán vé tham quan di tích để cân đối quỹ cải cách tiền lương...

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›