Có đề nghị chuyển nơi nhận tiền trợ cấp thất nghiệp được không?

Xin hỏi trước đây, vì công việc nên tôi ở Bắc Ninh. Hiện tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vì công việc gia đình, tôi phải về Hải Dương. Vậy hàng tháng tôi phải quay lại Bắc Ninh để tìm kiếm việc làm và nhận tiền trợ cấp thất nghiệp hay cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi tiền cho tôi?

30/05/2019 07:21

Có đề nghị chuyển nơi nhận tiền trợ cấp thất nghiệp được không?