Công ước ILO về chống quấy rối tình dục nơi làm việc: Những điều cần biết

Đoàn đại biểu ba bên của Việt Nam sẽ tham gia vòng đàm phán cuối về một Công ước mới của ILO tại Geneva (Thuỵ Sĩ) từ ngày 17-19/6 trong khuôn khổ Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC) lần thứ 108. Sự quan tâm của Việt Nam đối với Công ước mới này thể hiện cam kết của Việt Nam đối với xu thế toàn cầu về lao động và hội nhập quốc tế. Vậy Công ước này nói gì và liên hệ thế nào đến Việt Nam?

15/06/2019 08:39

Công ước ILO về chống quấy rối tình dục nơi làm việc: Những điều cần biết