Sát nhập hàng loạt bệnh viện và trung tâm y tế ở Phú Yên

18:06 - 13/12/2016

Ngày 12/12/2016, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 2993/QĐ-UBND sát nhập bệnh viện đa khoa của các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm y tế của các huyện, thị xã, thành phố đó.

Quyết định này dưa trên đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 672/TTr-SNV ngày 30/11/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 186/TTr-SYT ngày 06/10/2016. Từ nay sẽ chỉ còn tên gọi Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chứ không còn tên gọi bệnh viện đa khoa nữa. Các trung tâm này là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức mỗi trung tâm sẽ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc, các phòng chức năng: không quá 04 phòng và phòng thực hiện chức năng công tác xã hội (nếu có), các Khoa chuyên môn: không quá 15 khoa.

                                   Sẽ không còn tên gọi bệnh viện đa khoa huyện, thị xã hay thành phố ở Phú Yên nữa

 Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm các huyện, thị xã, thành phố gồm: Trạm y tế các xã, phường, thị trấn. Đây được xem như là một bước tiến mới trong việc, tinh gọn bộ máy, thu gọn các cơ quan thuộc ngành y tế của tỉnh Phú Yên. 

Đông Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›