Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789

Báo lao động và xã hội

ban chỉ đạo 138

Tin tức, hình ảnh về ban chỉ đạo 138
  • Sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm Sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm
    Chiều 6/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới (gọi tắt Chỉ thị số 48-CT/TW) và tổng kết công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP).
    08/01/2016 11:36
  • Tội phạm kinh tế và tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp Tội phạm kinh tế và tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp
    Báo cáo tổng kết năm 2014 của Ban Chỉ đạo 138, cho thấy: “Tội phạm kinh tế và tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều ngành, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng..”
    29/01/2015 18:16
1