Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789

Báo lao động và xã hội

cải thiện đời sống

Tin tức, hình ảnh về cải thiện đời sống
  • Phấn đấu đến cuối năm 2015 chỉ còn 2,91% hộ nghèo Phấn đấu đến cuối năm 2015 chỉ còn 2,91% hộ nghèo
    Tập trung các nguồn lực và giải pháp nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo; tận dụng các nguồn lực, thực hiện lồng ghép nhiều chính sách hỗ trợ, nâng cao ý thức tự lực vươn lên của các hộ nghèo – Đó là mục tiêu và giải pháp được Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm đề ra và triển khai thực hiện để phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến cuối năm 2015 xuống còn 2,91%.
    12/05/2015 09:38
1